[1]
P. Gantar, Špela Arhar Holdt, in S. Pollak, Odkrivanje leksikalnih novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije s pomočjo kolokacijskih analiz, SRL, let. 66, št. 4, str. 459-472, jan. 2019.