[1]
P. Gantar, Špela Arhar Holdt, in S. Pollak, Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije, SRL, let. 66, št. 4, str. 459-472, dec. 2019.