[1]
A. Vrbinc in M. Vrbinc, „Prepletenost kulture in jezika na primeru angleških in slovenskih izlastnoimenskih frazemov“, SRL, let. 67, št. 1, str. 69-85, mar. 2019.