[1]
M. Kmecl, „Aleksander Skaza o Tolstoju in problemih sodobne ruske literature“, SRL, let. 67, št. 1, str. 107-110, mar. 2019.