[1]
J. Strehovec, „Beseda-podoba-telo: Razširjeno besedilo in nove modalnosti branja in izkušanja teksta“, SRL, let. 67, št. 1, str. 1-15, mar. 2019.