[1]
B. Kavšek, „Simpozij Obdobja 37: Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski, Ljubljana, 15.–16. november 2018“, SRL, let. 67, št. 1, str. 111-113, mar. 2019.