[1]
N. Žavbi, Odrski govor – slušnozaznavna in računalniška fonetična analiza uprizoritev Cankarjevih Hlapcev, SRL, let. 67, št. 1, str. 51-67, mar. 2019.