[1]
N. Žavbi, „Odrski govor – slušnozaznavna in računalniška fonetična analiza uprizoritev Cankarjevih Hlapcev“, SRL, let. 67, št. 1, str. 51–67, mar. 2019.