[1]
W. Gardocki, „Cenzura poezije v 80. letih 20. stoletja. Pravni pogoji in praksa “, SRL, let. 67, št. 4, str. 631–646, dec. 2019.