[1]
A. Žele, „O pravnem jeziku z vidika pravnikov in jezikoslovcev“, SRL, let. 67, št. 3, str. 527–529, okt. 2019.