[1]
D. Verdonik, „Pomanjkljivo sporazumevanje v ideološko vpetem diskurzu“, SRL, let. 67, št. 3, str. 509–525, okt. 2019.