[1]
D. Gabrovšek in A. Žele, „Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini“, SRL, let. 67, št. 3, str. 487–507, okt. 2019.