[1]
A. Vidovič Muha, „Spol – jezikovni sistem in ideologija“, SRL, let. 67, št. 2, str. 127–137, jul. 2019.