[1]
A. Žele, „Spol v predikaciji“, SRL, let. 67, št. 2, str. 141–149, jul. 2019.