[1]
T. Marvin, „O predvidljivosti slovnične kategorije spola v slovenščini“, SRL, let. 67, št. 2, str. 151–158, jul. 2019.