[1]
D. Krvina, „Nezaznamovanost nedovršnika v slovenščini kot vzporednica moškemu slovničnemu spolu“, SRL, let. 67, št. 2, str. 159–170, jul. 2019.