[1]
G. Perko, „Spol in besedni red v dvoimenskih prirednih zvezah“, SRL, let. 67, št. 2, str. 171–177, jul. 2019.