[1]
N. Ledinek, „Spol v slovenskih enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih kot slovnična in družbena kategorija“, SRL, let. 67, št. 2, str. 189–201, jul. 2019.