[1]
S. Štumberger, „Slovarska obravnava samostalnikov za poimenovanje oseb“, SRL, let. 67, št. 2, str. 203–211, jul. 2019.