[1]
N. Jakop, „Izražanje spola v frazeologiji: samostalniški frazemi med slovarjem in korpusom“, SRL, let. 67, št. 2, str. 213–222, jul. 2019.