[1]
H. Tivadar, „ Opis samoglasnikov slovenskega knjižnega jezika z vidika spola govorečega“, SRL, let. 67, št. 2, str. 233–242, jul. 2019.