[1]
M. Bon in V. Smole, „Narečna sprememba nekaterih samostalnikov moškega in ženskega spola v množini“, SRL, let. 67, št. 2, str. 243–252, jul. 2019.