[1]
T. Jakop, „Maskulinizacija in feminizacija v srednjesavinjskem narečju“, SRL, let. 67, št. 2, str. 253–262, jul. 2019.