[1]
A. Legan Ravnikar, „Slovnični spol prevzetih samostalnikov v knjižni slovenščini 16. stoletja: od besedilnih virov k slovarju“, SRL, let. 67, št. 2, str. 263–271, jul. 2019.