[1]
I. Orel, „Ženske dvojinske glagolske oblike v starejšem slovenskem knjižnem jeziku“, SRL, let. 67, št. 2, str. 273–280, jul. 2019.