[1]
M. Šekli, „ Izvor pridevnikov tipov bukov in lipov/češnjev v slovenščini“, SRL, let. 67, št. 2, str. 281–289, jul. 2019.