[1]
N. Šabec, „Jezikoslovni in družbeni vidiki kategorije spola v slovenščini in angleščini“, SRL, let. 67, št. 2, str. 291–299, jul. 2019.