[1]
M. Uhlik, „Izražanje spolske korelacije pri položajnih poimenovanjih v ruščini in slovenščini“, SRL, let. 67, št. 2, str. 313–324, jul. 2019.