[1]
P. Stankovska, „Slovnični, biološki, generični spol ter sodobna raba v slovenščini in češčini“, SRL, let. 67, št. 2, str. 325–331, 1.