[1]
M. Smolej, „Anormativizem in dileme inkluzivne slovnice“, SRL, let. 67, št. 2, str. 179–188, jul. 2019.