[1]
A. Stopar in G. Ilc, „Stilistična (ne)zaznamovanost moških in ženskih poimenovalnih parov za poklice v angleščini in slovenščini“, SRL, let. 67, št. 2, str. 333–342, jul. 2019.