[1]
H. Dobrovoljc in M. Stabej, „Jezikovne izbire v slovenskih smernicah za spolno občutljivo rabo jezika“, SRL, let. 67, št. 2, str. 373–384, jul. 2019.