[1]
S. Kranjc, „Spolno občutljiva raba jezika v učnih gradivih“, SRL, let. 67, št. 2, str. 395–404, jul. 2019.