[1]
M. Krajnc Ivič, „Spolni stereotipi v informativno-zabavnih spletnih straneh in revijah“, SRL, let. 67, št. 2, str. 405–412, jul. 2019.