[1]
B. Kern in B. Vičar, „Jezik in transspolne identitete“, SRL, let. 67, št. 2, str. 413–422, jul. 2019.