[1]
T. Marvin, S. Battelino, S. . Beguš, in J. . Derganc, „Porazdelitev fonemov v slovenščini in izdelava matričnega testa za govorno avdiometrijo“, SRL, let. 67, št. 4, str. 537–550, dec. 2019.