[1]
B. Udovič in M. Kalin Golob, „Med navdušenjem in razočaranjem: analiza poročanja treh slovenskih tiskanih dnevnikov o odločbi arbitražnega sodišč“, SRL, let. 67, št. 4, str. 587–603, dec. 2019.