[1]
K. Pieniążek-Marković, „Dalmacija i banska Hrvatska u Pavlinovićevim Putima (Godine 1867–75)“, SRL, let. 68, št. 1, str. 91–102, mar. 2020.