[1]
A. Čeh in M. Štuhec, „Vpliv literature na pripovedne prvine videoiger“, SRL, let. 68, št. 2, str. 169–182, jul. 2020.