[1]
T. Fajfar in M. Žagar Karer, „Analiza kratic v terminoloških slovarjih“, SRL, let. 67, št. 4, str. 551–567, dec. 2019.