[1]
FajfarT. in Žagar KarerM., „Analiza kratic v terminoloških slovarjih“, SRL, let. 67, št. 4, str. 551–567, dec. 2019.