[1]
M. Krajnc Ivič, „Obravnava besedil: merila za razlikovanje med besedilno vrsto in besedilnim tipom“, SRL, let. 68, št. 1, str. 55–71, mar. 2020.