[1]
K. Ahačič, „Razvoj slovenskega knjižnega jezika v 16. stoletju v številkah“, SRL, let. 68, št. 1, str. 3–19, mar. 2020.