[1]
M. Uhlik in A. Žele, „Vzrok v slovenščini: predlogi in predložne zveze“, SRL, let. 68, št. 1, str. 22–39, mar. 2020.