[1]
N. Ditmajer, „Večfunkcijske vezniške besede ki, ka in da ter njihova skladenjskopomenska vloga v vzhodnoštajerski pokrajinski različici slovenskega knjižnega jezika“, SRL, let. 68, št. 2, str. 247–264, jul. 2020.