[1]
P. Vitez, „Besedilne in terminološke novosti v drugem slovenskem prevodu Saussurjeve knjige“, SRL, let. 68, št. 1, str. 41–54, mar. 2020.