[1]
U. Perenič, „Zaslužni profesorici dr. Adi Vidovič Muha ob 80. rojstnem dnevu“, SRL, let. 68, št. 1, str. 107–108, mar. 2020.