[1]
U. Perenič, „Sourednici Adi Vidovič Muha ob osebnem jubileju“, SRL, let. 68, št. 1, str. 1, mar. 2020.