[1]
A. Zupan Sosič, „Cankarjev roman Gospa Judit in Nietzschejeva miselnost“, SRL, let. 68, št. 2, str. 139–151, jul. 2020.