[1]
N. Ulčnik, „Antonimna razmerja v frazeologiji“, SRL, let. 68, št. 2, str. 283–297, jul. 2020.