[1]
M. Pezdirc Bartol, „Prostori Cankarjeve dramatike“, SRL, let. 68, št. 2, str. 125–138, jul. 2020.