[1]
A. Mezeg, „Definicija polstavka in njegova raba v sodobni prevodni slovenščini (na gradivu prevodov iz francoščine)“, SRL, let. 68, št. 2, str. 265–282, jul. 2020.